HARMO

Sistem HARMO je dizajniran za proizvodnju kliznih prozora i vrata u dvokrilnoj, trokrilnoj, četverokrilnoj i šesterokrilnoj izvedbi. Ovaj sistem profila nema prekinuti termički most, s osnovnom ugradbenom dubinom rama od 45 mm za dvokrilnu i četverokrilnu izvedbu, te 81 mm za trokrilnu i šesterokrilnu izvedbu. Brtvljenje je osigurano EPDM brtvama. Sistem HARMO je kompatibilan sa sistemom 45 MILL, omogućavajući izradu većih i raznolikih stijena. Za veće dimenzije krila dostupni su posebno ojačani profili. Postoji mogućnost ključanja krila u jednoj ili više tačaka.

Tehničke karakteristike sistema:

• dubina rama: 45 mm (dvi staze) i 81 mm (tri staze)
• dubina krila: 28 mm
• dubina ispune: do 20 mm
• težina krila: 110 kg
• zrakopropusnost: EN 12207 (klasa 2)
• vodonepropusnost: EN 12208 (klasa 6A)
• otpornost na udar vjetra: EN 12210 (klasa B3)
• zaštita od buke: DIN 4109
• protuprovalnost: EN 1627
• osnovni material: EN AW6060
• materijal brtvljenja: EPDM
• površinska obrada: DIN 17611
• kontrola kvalitete: DIN EN ISO 9001

TERMO 80

Sistem TERMO 80 je dizajniran za proizvodnju kliznih prozora i vrata u dvokrilnoj, trokrilnoj, četverokrilnoj i šesterokrilnoj izvedbi. Ovaj sistem profila ima prekinuti termički most, s osnovnom ugradbenom dubinom rama od 80 mm za dvokrilnu i četverokrilnu izvedbu, te 124 mm za trokrilnu i šesterokrilnu izvedbu. Prekid termičkog mosta postiže se poliamidnim trakama širine 14.8 i 22 mm. Brtvljenje je osigurano EPDM brtvama. Sistem TERMO 80 je kompatibilan sa sistemom TERMO 65, što omogućava izradu većih i raznolikih stijena. Za veće dimenzije krila dostupni su posebno ojačani profili. Postoji mogućnost ključanja krila u jednoj ili više tačaka.

Tehničke karakteristike sistema:

• dubina rama: 80 mm (dvi staze) i 124 mm (tri staze)
• dubina krila: 32 mm
• dubina ispune: do 24 mm
• poliamidne trake: 14.8 i 22 mm
• težina krila: 110 kg
• zrakopropusnost: EN 12207 (klasa 3)
• vodonepropusnost: EN 12208 (klasa 2A)
• otpornost na udar vjetra: EN 12210 (klasa B3)
• zaštita od buke: DIN 4109 (Rw=32 dB)
• protuprovalnost: EN 1627
• proračun Uw koeficijenta: DIN EN ISO 100772 (≥2 Wm²/K)
• osnovni materijal: EN AW6060
• materijal poliamidne trake: PA66 GF25
• materijal brtvljenja: EPDM
• površinska obrada: DIN 17611
• kontrola kvalitete: DIN EN ISO 9001